Vadovų sąrašas:
Klasė Klasės auklėtojas
1 Jadvyga Makovskienė
2 Asta Paliuškevičienė
3 Natalja Jarmolkovičienė
4 Ana Jasiukevič
5 Miglė Litvinienė
6 Marius Rakauskas
7 Božena Maciulevičienė
8 Ana Jasiukevič
IG Galina Silko
IIG Irina Gimžūnienė
IIIG Deimantas Žemaitis
IVG Galina Marinovskaja
desk1