Vadovų sąrašas:
Klasė Klasės auklėtojas
1 Ana Jasiukevič
2 Jadvyga Makovskienė
3 Asta Paliuškevičienė
4 Natalja Jarmolkovičienė
5 Galina Marinovskaja
6 Miglė Litvinienė
7 Dalia Vrublevskienė
8 Ana Jasiukevič
IG,IIG Galina Silko
IIIG Irina Gimžūnienė
IVG Deimantas Žemaitis
desk1