Tėvai (globėjai) mokiniui iki 14 metų parenka, o sulaukęs 14 metų mokinys pats renkasi vieną dorinio ugdymo dalyką, tikybą arba etiką. Dalyką mokinys renkasi/jam parenka dvejiems mokslo metams. Prašymus dėl dorinio ugdymo pasirinkimo kitiems mokslo metams pateikti klasės auklėtojui  iki birželio 1 dienos.

Atsisiųsti prašymo formą