Korupcijos prevencijos veiksmų planas ir įgyvendinimas
Peržiūrėti dokumentus
Antikorupcinio elgesio taisyklės Turgelių AISTUVOS gimnazijoje
Peržiūrėti dokumentus
Turgelių "Aistuvos" gimnazijos korupcijos prevencijos tvarkos aprašas ir priemonių planas
Peržiūrėti dokumentus
Įsakymas dėl nusišalinimo
Peržiūrėti dokumentus
INFORMACIJA APIE SUBJEKTĄ, ATSAKINGĄ UŽ KORUPCIJAI ATSPARIOS APLINKOS KŪRIMĄ TURGELIŲ AISTUVOS GIMNAZIJOJE
Peržiūrėti dokumentus
PAREIGYBIŲ, Į KURIAS PRETENDUOJANT KREIPIAMASI Į STT DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO, SĄRAŠAS
Peržiūrėti dokumentus
PAREIGŲ, KURIAS EINANT PRIVALU DEKLARUOTI PRIVAČIUS INTERESUS, SĄRAŠAS
Peržiūrėti dokumentus
TURGELIŲ "AISTUVOS" GIMNAZIJOS DOVANŲ POLITIKA
Peržiūrėti dokumentus