DeathtoStock_Nashville4

Logopedo veiklos tikslas:

teikti logopedinę pagalbą mokiniams, turintiems kalbėjimo ir kalbos, komunikacijos, skaitymo bei rašymo sutrikimų. Siekti, kad vaikai būtų ugdomi atsižvelgiant į jų specialiuosius poreikius ir optimalius gebėjimus.

Logopedo veiklos kryptys:
  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus ir nustato kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos lygį (galias ir sunkumus) bei prireikus siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines, grupines specialiųjų poreikių mokinio(ių) kalbos ugdymo programas.
  • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos, kalbėjimo ir komunikacijos, skaitymo bei rašymo
  • Bendrauja ir bendradarbiauja su mokytojais, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, pedagoginės psichologinės tarnybos specialistais.
  • Dalyvauja mokyklos Vaiko gerovės komisijos darbe.

Naudingos nuorodos:

,, Kada iš tiesų reikia kreiptis į logopedą?”

https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-13808-kada-is-tiesu-reikia-kreiptis-i-logopeda

,, Logopedė įspėja tėvus, auginančius vaikus iki 4 metų”

https://www.delfi.lt/sveikata/zinoti-sveika/logopede-ispeja-tevus-auginancius-vaikus-iki-4-metu.d?id=75298753

,,Logopedo patarimai: garsų tarimo mokymas(is) namuose”

http://logopedaslpc.lt/logopedo-patarimai-garsu-tarimo-mokymasis-namuose/

,,Logopedė pataria: kaip lavinti vaiko kalbą namuose?”

https://www.tavovaikas.lt/lt/lavinimas-ir-ugdymas/g-59474-logopede-pataria-kaip-lavinti-vaiko-kalba-namuose

,,Logopediniai pratimai”

http://logopediniaipratimai.lt/

GALITE KREIPTIS:

  • Mano dienyne žinute;
  • paštu – natalja77777@gmail.com
  • Skambinti tel. +370 64595370

Konsultacijų laiką suderinsime asmeniškai

Darbo laikas

Darbo diena Darbo laikas
Pirmadienis 13.00 – 14.15
Antradienis 11.00 – 11.45

14.00 – 14.30

Trečiadienis 8.00 –8.45

13.00 –13.30

Ketvirtadienis 13.00 – 14.15
Penktadienis 13.00 – 14.15