Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas

Misija

Teikti aukštos kokybės išsilavinimą, ugdant atsakingą, laisvai reiškiančią savo mintis, kūrybingą asmenybę, gebančią praktiškai taikyti įgytas žinias, darniai sugyventi su aplinka, integruotis į Lietuvos ir Europos visuomeninį gyvenimą.

Vizija

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija – savarankiška, atsakinga, atvira ir saugi, nuolat besikeičianti, besimokanti organizacija, turinti modernią mokymo aplinką, ugdymui pritaikytas žaliąsias erdves, puoselėjanti savitą kultūrą ir kiekvieno nario saviraišką.

Vertybės

Pagarba, Atsakomybė, Bendradarbiavimas, Žinios, Saugumas.