TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA
Atsisiųsti
TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO, ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA
Atsisiųsti
Mokytojo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Socialinio pedagogo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Specialiojo pedagogo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Klasės auklėtojo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Logopedo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Priešmokyklinio ugdymo pedagogo pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Direktoriaus pavaduotojo ūkiui pareigybės aprašymas
Atsisiųsti
Direktoriaus pavaduotojo ugdymui pareigybės aprašymas
Atsisiųsti