HIMNAS

(muz.ir žodž. Bronislavos Daunorienės)

Tarp siūbuojančių pušynų,
Tarp žaliuojančių miškų,
Prie skaidriosios Merkio upės
Mes dainuojame kartu.

Priedainis:

Aistuva, Aistuva –
Mūs žinių šalis laisva,
Kaip saulelė šviesi
Lietuvos pakrašty.

Čia lietuviška Turgelių
„Aistuvos“gimnazija
Kaip žibintas rodo kelią-
Eina juo karta jauna

Priedainis

Dirba čia darni komanda,
Lydi ją šviesi viltis.
Meilę ir ramybę randa
Kiekviena maža širdis.

Priedainis

VĖLIAVA

 

Vėliava (Medium)

Herbas – logotipas

Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas