UGDYMO TURINIO ATNAUJINIMAS (UTA)

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. visose Lietuvos mokyklose pradedamas diegti atnaujintas ugdymo turinys nelyginėse klasėse. 1, 3, 5, 7 kl. bei I, III gimnazijos kl. mokiniai mokosi pagal atnaujintas bendrąsias programas.


Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. – visose klasėse.

Tėvai (globėjai, rūpintojai) su dalykų mokymosi turinio pakeitimais gali susipažinti :

PRADINIS UGDYMAS
PAGRINDINIS UGDYMAS
VIDURINIS UGDYMAS

Naudinga informacija:

Kompetencijų ir vaiko raidos aprašai

Atnaujintos bendrosios programos

Tėvams apie ugdymo turinio atnaujinimą