GRUPĖ „BITUTĖS“

Ankstyvajame amžiuje (1,5-3m.) vaiko ugdyme -svarbiausia žaidimai. Labai svarbu, kad žaidimas vyktų per judesius (lavinti stambiąją ir smulkiąją motoriką –(lipdymas, pirštukų žaidimai- su dainelėmis ir eilėraštukais), su trumpomis aiškiomis žodinėmis instrukcijomis turtinti vaikų pasyvųjį ir aktyvųjį žodyną – trumpomis pasakomis,  dainelėmis, eilėraštukais), įvairiais vaizdiniais (iliustracijos, objektai gamtoje, kieme, gyvenvietėje, kitoje išvykoje).

Per žaidimus vaikas atranda save patį ir jį supantį pasaulį. Žaidimas – ypatinga vaiko vidinė būsena, vaikui svarbiausia žaidimo vyksmas, galimybė veikti. Todėl pats žaidimas – tarsi vaiko saviauklos, lavinimosi, bei savo ryšių su aplinka organizavimo ir formavimo mechanizmas, būdas.

Nors mūsų amžiaus vaikai dažniausiai dar žaidžia tik šalia vienas kito, bet stebėdami draugo veiksmus ir girdėdami kalbą – mokosi, mėgdžioja.

Tai laikas kuomet vaikas mokosi savarankiškumo, būti be šeimos narių, būti su naujų žmonių – auklėtojų ir bendraamžių būriu pats, mokosi savarankiškai valgyti, praustis rankeles, prašytis į tualetą, rengtis ir nusiregnti, išsakyti norus, paprašyti pagalbos.

GRUPĖ „SMALSUČIAI

„Smalsučiai“ grupės programa skirta nuo 3 iki 4 metų vaikams meninių, pažintinių, komunikacinių
ir  socialinių kompetencijų ugdymui. Vaikų ugdymas vyksta per žaidimą, bendraujant su kitais
vaikais, sąveikaujant su aplinka, mokant savarankiškumo. Veiklos kampeliai aprūpinti įvairiomis
ugdymo priemonėmis, kurios skatina vaiką pažinti, veikti, eksperimentuoti, tyrinėti. Atsižvelgiant į
individualias vaiko ypatybes, vaiko veikla keičiama, derinant aktyvią ir pasyvią veiklą grupėje ir
lauke.

GRUPĖ „Gudručiai‌“

„Gudručiai“ grupės programa skirta vaikams nuo 4 iki 6 metų amžiaus.

Šiame amžiuje vaiko poreikis turėti geras socialines, edukacines vystymosi sąlygas yra vienas pagrindinių ir su vaiko amžiumi nesikeičiančių interesų. „Gudručių“ grupės ugdymo veikla orientuota į pagrindinius vaiko poreikius: saugumą, savarankiškumą, aktyvumą, žaidimą, bendravimą, bendradarbiavimą, pažinimą, saviraišką. Žaidimas –  svarbiausia ugdymo priemonė leidžianti vaikui daug kartų mėginti, atrasti, keisti, priimti sprendimus, modeliuoti  ir kūrybiškai interpretuoti.

Šiame amžiaus tarpsnyje vaikai yra linksmi, veiklūs ir iniciatyvūs. Jiems labai patinka planuoti, vadovauti, siekia patys priimti sprendimus. Jiems svarbu turėti „geriausią draugą“, tačiau jis nuolat keičiasi, nes šio amžiaus vaikams dar nesusiformavę geri socialiniai įgūdžiai.

Siekiame kurti sąlygas, padedančias vaikui tenkinti prigimtinius ir pažintinius poreikius, lengviau prisitaikyti nuolat kintančioje aplinkoje, ugdyti savarankišką, savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, aktyvų vaiką, turintį pažinimo motyvaciją.

I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.