Priešmokyklinio ugdymo tikslas – brandinti vaiką mokyklai ir palengvinti jo perėjimą nuo ugdymosi darželyje prie sistemingo mokymosi mokykloje.

KAIP TAI PASIEKIAME?

  • Laviname vaiko asmenybę per aktyvią veiklą grupėje ir lauke (tiriamoji veikla, sportiniai žaidimai, muzika, dailė).
  • Ugdome savimi ir savo gebėjimais pasitikintį, stiprią pažinimo motyvaciją turintį vaiką.
  • Sudarome galimybes mokytis ir bendrauti su bendraamžiais, jaustis lygiaverčiu grupės nariu.
  • Ugdymas organizuojamas grupėse ir individualiai.
  • Stipriname pasitikėjimą žaisdami, kurdami, pažindami.
  • Priešmokyklinėje grupėje pagrindinė veiklos forma yra žaidimas. Žaisdamas (rūšiuodamas, skaičiuodamas, lygindamas įvairių formų ir rūšių daiktus (akmenukais, kaladėlėmis, kamuoliukais ir t.t.) vaikas mokosi kalbėti, mąstyti, tirti aplinkinį pasaulį, aiškintis žodžių reikšmes, klausti, tinkamais žodžiais reikšti savo mintis.

VAIKAMS TEIKIAMA PAGALBA:

pedagoginė, psichologinė, logopedo;