Kaip skirti 1.2 % GPM paramą gimnazijai?

  1. Prisijunkite prie EDS https://deklaravimas.vmi.lt;
  2. Skiltyje „Deklaravimas“ pasirinkite „Pildyti formą“. Prašymą skirti paramą rasite „Dažniausiai pildomų formų“ sąraše;
  3. Formos pildymo lange spauskite gaublio ikoną;
  4. Atsidarys pirmasis paramos vedlio langas. Jei parama už 2023 m. mokestinį laikotarpį nebuvo paskirta pagal ankstesnį prašymą, norėdami pradėti pildymą, spauskite „Pradėti“. Jei paramą už 2023 m. jau skyrėte pagal ankstesniais metais pateiktą prašymą, pirmame vedlio lange matysite duomenis apie Jūsų skirtą paramą. Paspaudę „Tęsti“ galėsite koreguoti ar pateikti naujus duomenis;
  5. Atsidariusiame gavėjo paieškos lange įrašykite gavėjo pavadinimą TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJA ir spauskite „Tęsti“. Suvedę duomenis spauskite „Išsaugoti“;
  6. Peržiūrėkite, ar duomenys teisingi, ir spauskite „Taip, teisingi“ ir tuomet spauskite „Pateikti“.

Iškilus keblumams, rekomenduojame deklaracijos metu vadovautis VMI video vedliu.

Iškilus klausimams, kreipkitės administracija@turgeliai.lm.lt arba tel. nr.: +380 41308

Rekvizitai 1,2 procentų paramai skirti:
Paramos gavėjo identifikacinis numeris (kodas) – 191413020
Paramos gavėjo pavadinimas – Turgelių „Aistuvos“ gimnazija