IKIMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI
Marija Tyškevič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė
Natalija Stavaruk Ikimokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Karina Blaževič Ikimokyklinio ugdymo mokytoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO MOKYTOJAI
Svetlana Gušča Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji mokytoja
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI
Asta Paliuškevičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Natalja Jarmolkovičienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
Ana Jasiukevič Pradinio ugdymo mokytoja
Jadvyga Makovskienė Pradinio ugdymo vyresnioji mokytoja
MOKYTOJAI
Ana Jasiukevič Tikybos vyresnioji mokytoja
Irina Gimžūnienė Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
Regina Tylenienė Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rasa Midverienė Anglų kalbos mokytoja ekspertė
Dalia Vrublevskienė Anglų kalbos mokytoja
Valentina Jaglinska Vokiečių kalbos vyresnioji mokytoja
Liudmila Unuček Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Galina Marinovskaja Matematikos vyresnioji mokytoja
Galina Silko Matematikos vyresnioji mokytoja
Lilija Savickaja Informacinių technologijų vyresnioji mokytoja
Ingrita Pavlovskaja Chemijos mokytoja metodininkė
Gintaras Sindaravičius Fizikos mokytojas
Neringa Gružaitė Biologijos mokytoja
Jolanta Lazdauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
Božena Maciulevičienė Geografijos mokytoja metodininkė
Jelena Chvičija Dailės mokytoja metodininkė
Loreta Zinkevičienė Muzikos  mokytoja metodininkė
Aurimas Lingė Technologijų mokytojas metodininkas
Deimantas Žemaitis Fizinio ugdymo mokytojas metodininkas
desk1