image descriptionProjektas „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

 

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija dalyvauja įgyvendinant 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų  projektą „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“, projekto kodas

Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001.
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.
Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projektą remia Europos Sąjungos regioninės plėtros fondas.