observation

Komisijos pirmininkė – Rasa Midverienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Komisijos pirmininko pavaduotoja – Miglė Litvinienė, socialinė pedagogė;

    Komisijos nariai:

Božena Maciulevičienė, geografijos mokytoja;
Galina Silko, matematikos mokytoja;
Janina Butko, sveikatos priežiūros specialistė;
Natalja Jarmolkovičienė, pradinio ugdymo mokytoja;
Diana Puškarenkienė, specialioji pedagogė – logopedė.