Sausio 13-osios minėjimas „Atmintis gyva, nes liudija“

           Ne vilkas gūdžia naktį staugė,

                      Ne žirgas žvengė ant kalvos, -

                      Tąnakt sirenos visos kaukė

                      Ir šaukė ginti Lietuvos.

Laisvė – pirmasis ir tikrasis žmogaus ir visos tautos laimės ir gerovės šaltinis. Viena didžiausių bausmių žmogui – laisvės atėmimas, nes, prarasdamas laisvę, asmuo tarsi netenka ir savo galių, savo balso, savojo „aš“.

„Aš esu Laisvė…“ – savo kalboje kiekvieną iš susirinkusiųjų kvietė ištarti Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos direktorė Aušra Voverienė.

Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo Nutarimą perskaitė tikybos mokytoja Ana Jasiukevič. IG klasės mokiniai Laura Gerasimovič ir Tomas Juchevič perskaitė Sausio 13-osios įvykių atminimui skirtas eiles. Susikabinę rankomis dainavome dainą „Laisvė“ ir kalbėjome pačių sukurtą maldą, skirtą Lietuvai…

P1220366