IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Marija Tyškevič Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Natalija Stavaruk Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Snežana Čuiko Ikimokyklinės grupės auklėtoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Svetlana Gušča Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI
Asta Paliuškevičienė Vyresnioji mokytoja
Natalja Jarmolkovičienė Vyresnioji mokytoja
Ana Jasiukevič Mokytoja
Jadvyga Makovskienė Vyresnioji mokytoja
MOKYTOJAI
Ana Jasiukevič Tikybos vyresnioji mokytoja
Irina Gimžūnienė Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
Raimonda Mikalajūnienė Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
Rasa Midverienė Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Erika Mukaitė Anglų kalbos mokytoja
Liudmila Unuček Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Galina Marinovskaja Matematikos vyresnioji mokytoja
Galina Silko Matematikos vyresnioji mokytoja
Lilija Savickaja Fizikos / Informatikos vyresnioji mokytoja
Marius Rakauskas Biologijos mokytojas, chemijos mokytojas
Jolanta Lazdauskienė Istorijos mokytoja ekspertė
Božena Maciulevičienė Geografijos vyresnioji mokytoja
Jelena Chvičija Dailės mokytoja metodininkė
Loreta Zinkevičienė Muzikos  mokytoja metodininkė
Aurimas Lingė Technologijų vyresnysis mokytojas
Deimantas Žemaitis Kūno kultūros mokytojas metodininkas
desk1