IKIMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Marija Tyškevič Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Natalija Stavaruk Ikimokyklinės grupės auklėtoja
Snežana Čuiko Ikimokyklinės grupės auklėtoja
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGAI
Svetlana Gušča Priešmokyklinio ugdymo vyresnioji pedagogė
PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI
Asta Paliuškevičienė Vyresnioji mokytoja
Natalja Jarmolkovičienė Vyresnioji mokytoja
Ana Jasiukevič Mokytoja
Jadvyga Makovskienė Vyresnioji mokytoja
MOKYTOJAI
Ana Jasiukevič  Tikybos vyresnioji mokytoja
Irina Gimžūnienė  Lietuvių kalbos  mokytoja metodininkė
Regina Tylenienė  Lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja
Rasa Midverienė  Anglų kalbos mokytoja metodininkė
Dalia Vrublevskienė  Anglų kalbos mokytoja
Valentina Jaglinska  Vokiečių k. vyresnioji mokytoja
Liudmila Unuček  Rusų kalbos mokytoja metodininkė
Galina Marinovskaja  Matematikos vyresnioji mokytoja
Galina Silko  Matematikos vyresnioji mokytoja
Lilija Savickaja  Informatikos vyresnioji mokytoja
Olga Dikšė  Chemijos vyresnioji mokytoja
Gintaras Sindaravičius  Fizikos mokytojas
Marius Rakauskas  Biologijos mokytojas
Jolanta Lazdauskienė  Istorijos mokytoja ekspertė
Božena Maciulevičienė  Geografijos vyresnioji mokytoja
Jelena Chvičija  Dailės mokytoja metodininkė
Loreta Zinkevičienė Muzikos  mokytoja metodininkė
Aurimas Lingė  Technologijų vyresnysis mokytojas
Deimantas Žemaitis  Kūno kultūros mokytojas metodininkas
Pavel Tomaševskij  Neformaliojo ugdymo mokytojas
desk1