Turgelių „Aistuvos“ gimnazija

Mokyklos g. 1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r., pašto indeksas LT-17277


      (8 380) 41308, 41138,
     (8 380) 41308
      administracija@turgeliai.lm.lt

Mokyklos kodas: 191413020


Luminor Bank AS, Banko kodas 40100
Biudžetinė: LT154010044400170469
Paramos: LT874010044400130470


Direktorė
Aušra Voverienė

      administracija@turgeliai.lm.lt

Ugdymo organizavimo skyriaus vedėja
Rasa Midverienė

      midveriene.rasa@gmail.com
      8 676 11800

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
Raimonda Mikalajūnienė

    mikalajuniene.raimonda
@gmail.com

Sekretorė
Lucija Aliaševičienė

      administracija@turgeliai.lm.lt
      8 380 41308

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Kristina Jerenkevič

      8 380 41138