observation

Sample Heading

Komisijos pirmininkė – Rasa Midverienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

Komisijos pirmininko pavaduotoja – Liudmila Unuček, socialinė pedagogė;

    Komisijos nariai:

Božena Maciulevičienė, geografijos mokytoja
Deimantas Žemaitis, kūno kultūros mokytojas
Ana Jasiukevič, tikybos mokytoja
Galina Silko, matematikos mokytoja
Marius Rakauskas, biologijos mokytojas
Natalja Jarmolkovičienė, logopedė