hiking

Ugdymo procesas prasideda 2018 m. rugsėjo 3 d., baigiasi 2019 m. birželio 7 d. Ugdymo  proceso trukmė – 175 ugdymo dienos.

Pamokų trukmė:
 1-oje klasėje– 35 min.; 2-8 ir IG-IVG klasėse – 45 min. pertraukos ne trumpesnės kaip 10 min., dvi pertraukos po 20 min.

Ugdymo proceso organizavimą aptaria Mokytojų taryba, Mokyklos taryba, tvirtina direktorius.

9.2. Vienerių mokslo metų ugdymo proceso trukmė – 35 savaitės. Gimnazijoje mokomasi penkias dienas per savaitę.

  1. Ugdymo procesas skirstomas trimestrais.

10.1. Nustatoma tokia trimestrų trukmė :

pirmasis trimestras – 2018 m. rugsėjo 3 d. – 2018 m. lapkričio 30 d.;

antrasis trimestras–   2018 m. gruodžio 1 d. – 2019 m. vasario 28 d.

trečiasis trimestras – 2019 m. kovo 1 d. – 2018 m. birželio 7 d.

atos
Ugdymo trukmė, atostogos
ugd_at