Turgelių Aistuvos gimnazijos herbas

Gimnazijos vadovai:

1992 m.rugsėjis – 1995 m.rugpjūtis Laimutė Matonytė

1995 m.rugsėjis – 2001m. gegužė Aušra Maskoliūnaitė

2001 m.birželis – 2002 m. rugpjūtis  Asta Paliuškevičienė

2002 m.rugsėjis-  2005 m. birželis Aušra Voverienė

2005 m.rugsėjis – 2006 m.lapkritis Stanislovas Budraitis

2006 m. lapkritis iki dabar Aušra Voverienė

Istorija

1992-aisiais metais Lietuvos Respublikos Vyriausybės atstovas Arūnas Eigirdas įsteigė Turgelių pradinę mokyklą.  Pirmoji mokyklos mokytoja buvo Laima Matonytė. „Vilnijos“ draugijos Kauno skyriaus pirmininkas Alfonsas Petrukevičius rūpinosi mokyklos steigimu ir plėtra. Antraisiais mokyklos gyvavimo metais buvo įkurtos dvi klasės, kuriose mokėsi 11 mokinių.

1996 – aisiais pradinė mokykla reorganizuota į pagrindinę. Tuo metu mokykloje jau mokėsi 28 mokiniai, su kuriais dirbo 3 mokytojai

1997-aisiais metais 40 mokinių mokė 6 mokytojai.

2001-ųjų metų pavasarį, įvyko pirmasis, šioje mokykloje, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimas.

2002-aisiais metais mokykla ne tik šventė dešimties metų jubiliejų, bet ir buvo reorganizuota iš pagrindinės į vidurinę. Per dešimtmetį mokykla jau buvo surinkusi 122 mokinių ir 22 mokytojų kolektyvą.  Dvyliktaisiais mokslo metais mokykla išleido pirmąją abiturientų laidą.

2006 m. metų rugsėjo 1-osios skambutis mokinius pakvietė į visiškai užbaigtas naujos mokyklos bei darželio patalpas.

2014 metų lapkričio mėnesį Turgelių vidurinėje mokykloje buvo akredituota vidurinio ugdymo programa ir nuo 2015 metų vasario mėnesio 10 dienos mūsų mokykla tapo Turgelių „Aistuvos“ gimnazija.

Šiuo metu gimnazijoje veikia 2 ikimokyklinės grupės, 1 priešmokyklinė grupė, teikiamas ikimokyklinis, pradinis, pagrindinis ir vidurinis išsilavinimas.

Išleidome trylika abiturientų  laidų – 183  mokinius, gimnazijoje dirba 26 pedagoginiai darbuotojai.