,,Kalbos skirtingos – gimtinė viena“

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės skyrė finansavimą projektui ,,Kalbos skirtingos – gimtinė viena“.

Šio projekto tikslas – stiprinti tarpkultūrinį bendradarbiavimą su Pietryčių Lietuvos mokyklomis ir ugdyti moksleivių pilietinį aktyvumą bei demokratines vertybes. Projekte dalyvaus 7-8 klasių mokiniai ir mokytojai iš Šalčininkų r. Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos, Vilniaus Pranciškaus Skorinos gimnazijos, Vilniaus Sofijos Kovalevskajos progimnazijos,  Šalčininkų r. Pabarės pagrindinės mokyklos. Projekto išskirtinumas – mokyklų skirtingomis mokomosiomis kalbomis bendradarbiavimas, sudarantis sąlygas mokiniams geriau susipažinti, tikintis, kad bendra veikla, asmeninių pažinčių užmezgimas, prisilietimas prie kultūros ugdys mokinių toleranciją bei pasaulėžiūrą. Projektas bus vykdomas nuo 2019 m. balandžio mėn. iki 2019 m. lapkričio mėn.