Projektas ,,Judesys – sveikatos sparnai“

Šių metų gegužės 22 dieną mūsų mokykloje įvyko fizinio aktyvumo renginys ,,Judesys – sveikatos sparnai“. Renginio metu buvo siekta padidinti ir propaguoti moksleivių įvairių rūšių fizinį aktyvumą bei žinias apie sveiką gyvenseną; lavinami jau turimi motoriniai įgūdžiai, greitumas, vikrumas; didinama aerobinė ištvermė ir raumenų jėga; gerinama pusiausvyra ir judesių koordinacija; ugdoma komandinė dvasia; mokomasi gražaus tarpusavio bendravimo.

Mokiniai pagal amžių buvo suskirstyti į tris grupes: I – IV kl., V – VIII kl., I G – IV G kl., kiekviena klasė  sudarė  atskirą komandą. Renginio veikla kiekvienoje grupėje vyko skirtingu laiku.  

Pirmoji rungtis buvo ,,Protmūšis“. Vaikai  atsakinėjo į klausimus sveikos gyvensenos tema.

Didelio susidomėjimo ir puikių emocijų sulaukė orientacinis žaidimas ,,Judesys – sveikatos sparnai“. Kiekviena komanda išsitraukė lapelį, ant kurio buvo užrašytas vieno vaisiaus pavadinimas (obuolys, kriaušė, bananas, apelsinas), po to komandos gavo ,,žemėlapį“ (mokyklos kiemo nuotrauką), kuriame buvo pažymėti objektai. Vaikai ieškojo savo vaisiaus ir dėlionės detalės. Suradę visas detales sudėjo dėlionę.

Po  žaidimo visi smagiai šoko ,,Flash mob“ šokį.

Komisija susumavo veiklos rezultatus ir paskelbė nugalėtojų komandas.

Sveikatos priežiūros specialistė Janina Butko visus pakvietė į valgyklą prie gausiai vaisiais ir sveikuolių sausainiais nukrautų stalų ir pasiūlė pasivaišinti.

Už puikų renginį gimnazijos direktorė ir visa bendruomenė padėkojo Visuomenės sveikatos biuro vadovei Janinai Alkovskai ir Sveikatos priežiūros specialistei Janinai Butko.

Renginys mokiniams suteikė sveikos gyvensenos žinių, malonių emocijų, paliko neišdildomą įspūdį.

18671155_775509752606647_5062683928685723887_n