Šaulių trumpalaikė stovykla „Įšalas 2019“

 Gruodžio 6-8 dienomis Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje vyko Šalčininkų 1011- osios šaulių kuopos trumpalaikė stovykla. Šioje stovykloje susirinko per 100 jaunųjų ir suaugusių šaulių, taip pat gausiai prisijungė Nepriklausomybės kovų šaulių kuopos šauliai. Stovykla tradiciškai prasidėjo kuopos vado vrš. Eimanto Tamulyno sveikinimo žodžiu ir Lietuvos valstybės himno giedojimu (kurį pagal mūsų tradiciją pradėjo vyriausiasis tuomet buvęs kuopos šaulys Arvydas Norkūnas). Po atidarymo šauliai įsikūrė, susiskirstė būriais ir prasidėjo stovyklos programa. Penktadienio vakarą šauliai išklausė teorinės paskaitos apie karo topografiją, kurią skaitė št. srž. Igoris Bartanovičius. Taip pat su vyr. srž. Genadijaus Matiušovo pagalba mokėsi, kaip kuo greičiau ir taisyklingiau susirikiuoti į vieną grandį pagal ūgį.

Antrąją stovyklos dieną, atsikėlę ir susitvarkę, visi šauliai lauke turėjo rytinę mankštą. Vėliau visi būriai, padedami instruktorių, išbandė topografijos žinias praktikoje. Kiekvienas šaulys turėjo parodyti, kaip moka orientuotis vietovėje bei kaip išmano žemėlapį. Po pietų jaunieji šauliai turėjo užpildyti apklausą apie jaunųjų šaulių veiklą mūsų kuopoje ir jaunojo šaulio kelio pasirinkimo motyvus. Vėliau mažiau pažengę jaunieji šauliai išėjo į mišką, o ten mokėsi kasti apkasus ir statyti būstus su palapinsiauste. Gavę naujų žinių ar pagilinę turimas grįžo į mokyklą mokytis nebylaus valdymo signalų. Po visų užduočių visi stovyklos dalyviai išklausė motyvuojančios šaulio Povilo Mockevičiaus paskaitos apie šaulio ir sajūno kelią. Po vakarienės stovyklautojai išklausė medikės Anželikos Veder paskaitos, kaip reikia suteikti pirmąją pagalbą. Taip pat užsiėmė komandinėmis rungtimis ir kitomis sportinėmis užduotimis. Vakaro pabaigoje, prieš miegą, mažesniųjų šaulių būriai mokėsi rikiuotės pagrindų.

Sekmadienio rytą atsikėlę, visi komandiškai stengėsi kuo kruopščiau sutvarkyti mokyklos patalpas. Stovyklos uždarymo ceremonijoje tradiciškai sugiedojome himną, išklausėme kuopos vado žodžio bei padėkos. Taip pat kuopos vadas apdovanojo labiausiai pasižymėjusius bei švenčiančius gimtadienį šaulius.

Per šią trumpą, bet labai turiningą stovyklą, šauliai išmoko daug naujo bei pagilino turimas žinias. Stovykla buvo kupina gražiausių emocijų, šypsenų bei iššūkių.

Dėkojame Šalčininkų r. Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos administracijai už malonų priėmimą ir tikimės bendradarbiauti toliau.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė: Šalčininkų 1011 – osios šaulių kuopos šaulė – sk.v. Laura Janušauskaitė