Tarptautinė prevencinė Lions Quest programa „Paauglystės kryžkelės“

Šių metų birželio ir lapkričio mėnesį gimnazijos bendruomenė dalyvavo Tarptautinėje prevencinėje Lions Quest programoje „Paauglystės kryžkelės“, kuri padeda mokytojams kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus.

Išsamios pamokos ir pagalbinė programos medžiaga suvienija mokyklos personalą, šeimą, bendruomenę ir jaunus žmones. Ši programa į Bendrąsias ugdymo programas integruoja socialinį ir emocinį ugdymą, charakterio ugdymą, psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją bei mokymąsi tarnaujant, taip skatindama tinkamą paauglių vystymąsi.

DSC04156 DSC04155