Susitikimas su profesoriumi Libertu Klimka

Balandžio 25 d. į mūsų gimnaziją buvo atvykęs profesorius Libertas Klimka. Svečio paskaitos tema buvo „Lietuvos istorija“. Buvo pasakojama apie Lietuvoje vykusius mūšius, buvo rodomos nuotraukos, kuriose vaizduojami svarbūs mūsų istorijai įvykiai. Taip pat kalbėta ir apie piliakalnius, kurių Lietuvoje yra daugiau negu 1000. Šis faktas mus labai nustebino. Paskaitos buvo įdomu klausyti, sužinojome, kokios taktikos laikėsi lietuviai, kovodami su kryžiuočiais, taip pat sužinojome piliakalnių atsiradimo istoriją bei jų svarbą to meto žmonėms. Pasirodo, kad ant Birutės kalno buvo stulpai, pagal kuriuos galima buvo sužinoti daugelio švenčių datas, o paskutinė meška Lietuvoje buvo nušauta Rūdninkų girioje. Taipogi sužinojom, kad Lietuvoje yra ypatinga arklių rūšis, kurios pavadinimas yra Žemaitukai. Be to, anksčiau žmonės augindavo žalčius vietoj katinų tam, kad gaudytų graužikus. Gerbiamas profesorius atvežė dovanų knygą ir paskatino ją perskaityti.

Taigi mums ši paskaita buvo įdomi ir naudinga. Nuoširdžiai dėkojame svečiui.

Jaunųjų žurnalistų būrelio nariai

dav cof