Ir mes buvome čia! | Valstybės pažinimo centras

           Ir mes buvome čia!

Valstybės pažinimo centro vizija – Lietuvos ateitimi tikintys ir ją aktyviai kuriantys, atsakomybę už save ir už savo bendrapiliečius prisiimantys žmonės. Ekspozicijose siekiama atsakyti į klausimus, kaip veikia demokratiška valstybė ir jos institucijos, kaip piliečiai gali dalyvauti valstybės kūrime ir valdyme, kokiais būdais galima spręsti visai visuomenei ar vietos bendruomenei aktualias problemas.

Mes gyvename čia – nuolat besikeičiančioje Lietuvoje – tarsi byloja centro logotipu pasirinkta aštuoniakampė žvaigždė, kildinama iš tautinių ornamentų. Pagal baltiškąją simboliką, žvaigždės viduryje esantis kvadratas reiškia pasaulio centrą – savą žemę, jo padalijimas per pusę žymi saulės tekėjimą, apskritimas – saulę, laiko tėkmę. Trikampiai simbolio kraštuose nukreipti į keturias pasaulio šalis, simbolizuojančias nuolatinę kaitą.

Nuolatinė Valstybės pažinimo centro ekspozicija, įsikūrusi trijuose LR Prezidento rūmų ansamblio aukštuose, supažindina su esminiais valstybės elementais: teritorija, gyventojais, valstybės institucijomis ir jų funkcijomis. Čia kalbama apie pilietybės instituto kismą ir šiandieninę sampratą, piliečių teises ir pareigas, aktyvų įsitraukimą į valstybės gyvenimą.

Į centro ekspoziciją įsilieja ir ją organiškai praplečia keičiamos meno parodos. Su Lietuvą garsinančiais meno kūrėjais – Nacionalinių kultūros ir meno premijų laureatais – supažindina paroda „Laisvė kurti“. Meno ir politiškumo klausimas keliamas N. ir G. Urbonų instaliacija „Pro-testo“ laboratorija“. Taip pat galima susipažinti su E. Kuckaitės, K. Grigaliūno, M. Lukošaičio, A. Novicko darbais.

Atraskite muziejų kaip įkvepiančią erdvę, kur susitinka ir susipažįsta edukacinių užsiėmimų dalyviai, jų koordinatoriai, parodų kuratoriai, mokslininkai, menininkai ir kiti. Valstybės pažinimo centre nuolat įgyvendinama interaktyvi edukacinė programa. Organizuojamos apžvalginės ir teminės ekskursijos, edukaciniai užsiėmimai, paskaitos, renginiai, vyksta pamokos moksleiviams. Dominančią apsilankymo formą čia atras mokytojai su mokiniais, tėvai su vaikais, suaugusiųjų grupės.

Edukacinė programa skirta ugdyti lankytojų pilietiškumą, skatinti naujai pažvelgti į socialinius ir politinius reiškinius. Lavinami pastabumo, problemų analizės, vertinimo, sprendimo, kolektyvinio darbo įgūdžiai. Programa rengiama, atsižvelgiant į ekspozicijos turinį bei lankytojų pageidavimus.

Mes, Turgelių “Aistuvos” gimnazijos 5-IVG klasių mokiniai, lankėmės Valstybės pažinimo centre tris kartus: 2016 metų gruodžio 13 ir 15 dienomis bei 2017 metų gegužės 2 dieną. Įspūdžiai žodžiais nenusakom – jų labia daug ir įvairių.

Pagarbiai

Jolanta Lazdauskienė

Turgelių “Aistuvos” gimnazijos, istorijos mokytoja ekspertė

20161215_101049 20161215_104120 20161215_104126 20161215_104158 20161215_104207 DSC05964 DSC05967 DSC05970 DSC06049