Lietuvos kariuomenės dienos minėjimas

Lapkričio 16 dieną Turgelių  „Aistuvos “ gimnazijoje vyko renginys, skirtas Lietuvos kariuomenės dienai paminėti. Renginio metu vyko netradicinės pamokos bei veiklos, kurias vedė Lietuvos kariuomenės kariai, Šaulių sąjungos atstovai. Mokiniai buvo suskirstyti į amžiaus grupes. Jiems vyko netradicinės lietuvių kalbos bei karo istorijos pamokos. Šaulių sąjungos ir Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė savo veiklą. Mokyklos kieme vyko Lietuvos kariuomenės karinės technikos paroda, kurią pristatė Ernest Malinovskij, Karo policijos Paramos ir aprūpinimo grupės vadas, bei Donatas Stefanovičius, Karo policijos Paramos ir aprūpinimo grupės karinis kurjeris.

Po netradicinių veiklų vyko mini krepšinio ir futbolo varžybos. Varžėsi gimnazijos mokiniai, buvę mokiniai bei Šaulių sąjungos ir kariuomenės atstovai.

Renginį organizavo kūno kultūros mokytojas metodininkas D. Žemaitis bei lietuvių kalbos vyresnioji mokytoja I.  Gimžūnienė.  Moderatorės (atsakingos už mokinius netradicinių pamokų metu) : I. Jančioraitė – Tichomirova, D. Bartasevičienė, J. Striukienė, O. Dikšė, G. Silko,  A. Jasiukevič.

Nuoširdžiai dėkojame Eimantui Tamulynui, karo prievolės Šalčininkų poskyrio viršininkui, Renatai Šmailienei, Lietuvos šaulių sąjungos Karaliaus Mindaugo šaulių 10-os rinktinės vado pavaduotojai, Rimui Kukliui, Šalčininkų 11-os šaulių kuopos instruktoriui, Tomui Bagdanavičiui, Šalčininkų 11-os šaulių kuopos instruktoriui, Mariui Arnastauskui, karo prievolės Šalčininkų poskyrio specialistui, Vidmantui Kuprečiui, atsargos vyr. leitenantui, Šalčininkų 11- os šaulių kuopos būrelio vadovui. Taip pat esame dėkingi Gedimino štabo bataliono garbės sargybos kuopai: seržantui Genrichui Kežunui, vyr. eiliniam Tomui Gervei, vyr. eiliniam Sergejui Aleksandrovui, jaun. eiliniam Pauliui Baranauskui. Už karinės technikos parodą dėkojame Ernest Malinovskij, Karo policijos Paramos ir aprūpinimo grupės vadui, bei Donatui Stefanovičiui, Karo policijos Paramos ir aprūpinimo grupės kariniam kurjeriui.

Lietuvių kalbos mokytoja

Jurgita Venienė

1 10 9 8 6 5 4 3 2