METODINĖ DIENA

Gimnazijoje vyko metodinė diena „ Kompetencijų ugdymas(is) jungiant žinojimą ir patirtis“. Savo patirtimi, vesdami atviras pamokas, dalinosi mūsų gimnazijos mokytojai. Matematikos pamoką 3 klasėje vedė pradinio ugdymo mokytoja Ana Jasiukevič, o anglų kalbos pamoką – anglų kalbos mokytoja Justina Turo. Trečiokai pamokų metu daug ir aktyviai judėjo, pirmiausia, matuodami plotą ir perimetrą gimnazijos kieme, o po to aktyviai žaisdami interaktyvius žaidimus, mokydamiesi pasakyti koks gi oras lauke?

Chemijos mokytoja metodininkė Ingrita Pavlovskaja ir fizikos mokytoja Rasa Kivilšienė perkėlė mus į gamtos mokslų pasaulį. Fizikos pamokoje mokiniai ieškojo kvarkų, chemijos pamokoje –  sužinojo kur  mūsų gyvenime yra naudojami esteriai. Dar viena įdomi pamoka vyko gimnazijos penktokams, kurioje dirbo dvi mokytojos –   lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Irina Gimžūnienė ir geografijos mokytoja metodininkė Božena Maciulevičienė. Jos vedė integruotą lietuvių kalbos ir gamtos ir žmogaus pamoką  „Žmogus ir kalbos dalys aplinkoje“. Po atvirų pamokų, metodinės dienos dalyviai rinkosi anglų kalbos kabinete klausyti ugdymo organizavimo skyriaus vedėjos, anglų kalbos mokytojos ekspertės pranešimo „Kuriame įtraukią mokymosi aplinką: universalaus dizaino mokymuisi modelio praktinio taikymo galimybės pamokoje“ ir aptarti metodinę dieną. Pranešime atsispindėjo visai švietimo bendruomenei aktuali įtraukiojo ugdymo tema, nes nuo šių metų rugsėjo mėnesio pradėsime dirbti pagal įtraukiojo ugdymo principus, kai svarbiausi klausimai pamokoje bus  kodėl mokausi?, ko mokausi? ir kaip mokausi?. Buvo smagu dalintis patirtimi ir bendrauti su kolegomis iš Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos, Riešės gimnazijos, Buivydiškių pagrindinės mokyklos ir Eitminiškių gimnazijos.

Ugdymo organizavimo skyriaus vedėja

Rasa Midverienė