Su Mokytojų diena!

MIELIEJI MOKYTOJAI!

Niekas neišmatavo Jūsų darbo dienos valandomis. Gal daug kas net nežino, kad ji neapsiriboja tik pamokomis. O Jūs kiekvieną dieną galite įvertinti pridėdami dalelytes „net“, „netgi“, „dar ir dar“, nes tai Jūsų gyvenimo būdas – ne tik profesija. Kartais jis labai proziškas, kartais netgi dramatiškas, bet juk kiek daug esti ir poezijos ir niekados nesustoja ties riba „gana“.
Ačiū Jums už Jūsų triūsą, už tai, kad kasdienybės spalva tampa ryški!

Su Tarptautine mokytojų diena!
Atradimo polėkio ir supratimo pojūčio!
Direktorė