Tarptautinis rašinių konkursas „Laiškas Lietuvai“

Sveikiname visus Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dienos proga ir skelbiame tarptautinio rašinių konkurso „Laiškas Lietuvai“ nugalėtojus.
9-10 (IG-IIG) klasių amžiaus grupė:
I vieta – Justinas Gečas, 10 klasės mokinys, mokytoja Asta D’Elia, Vasario 16-osios gimnazija
II vieta – Saulė Lukša, 9 klasės mokinė, mokytoja Angelė Valienė, Rimdžiūnų vidurinė mokykla lietuvių mokomąja kalba
III vieta – Smiltė Lekavičiūtė, 10 klasės mokinė, mokytoja Asta D’Elia, Vasario 16-osios gimnazija
11-12 (IIIG-IVG) klasių amžiaus grupė:
I vieta – Gertrūda Kalvynaitė, 11 klasės mokinė, mokytoja Edita Vaitkaitienė, Monaghan’o lituanistinė mokykla “Lietuvos vaikai”
II vieta – Ana Morozaitė, IVG klasės mokinė, mokytoja Raimonda Mikalajūnienė, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
III vieta – Valentina Krulikovskaja, mokytoja Irina Gimžūnienė, Turgelių „Aistuvos“ gimnazija
Dėkojame visiems konkurso dalyviams ir džiaugiamės, kad jaunose širdyse taip skaisčiai liepsnoja meilė Lietuvai.