Turgelių „Aistuvos“ gimnazijai 25-eri!

Auksiniu rudenio taku šių metų spalio 20 dienos vaiskų rytą į Turgelių ,,Aistuvos“ gimnaziją skubėjo ne tik mokiniai, bet ir svečiai iš įvairių Lietuvos vietų. Ir kaip neskubėsi, juk šiandien Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijoje didelė šventė – Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos bendruomenė švenčia 25 metų jubiliejų!

Jau iš tolo visus pasitiko šventiškai papuošta gimnazija, kurios slenkstį peržengęs pasijutai lyg stebuklingame sode, pilname raudonskruosčių obuolių. Atvykusius svečius maloniai ir svetingai sutiko gimnazijos direktorė A. Voverienė, besišypsantys mokytojai ir mokiniai. Jie svečius pakvietė pabendrauti, sušilti prie kavos puodelio.

10 valandą visi susirinko į papuoštą mokyklos salę. Šventės pradžioje iškilmingai nuskambėjo Lietuvos respublikos ir Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos himnai. Po to gimnazijos direktorė A. Voverienė šiltai ir nuoširdžiai visus pasveikino šventės proga,  trumpai pristatė mokyklos istoriją, pasidžiaugė mokyklos bendruomenės pasiekimais, padėkojo visiems, mokytojams ir darbuotojams įteikė padėkos raštus už nuoširdų darbą.

Pasveikinti gimnazijos bendruomenės atvyko gausus būrys svečių: Lietuvos respublikos seimo Švietimo ir mokslo komiteto pirmininko E. Jovaišos padėjėja N. Balčiūnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos Regioninių mokyklų skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas ir  vedėjo pavaduotojas M. Griškevičius, Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotoja J. Sinkevič, Šalčininkų Švietimo ir sporto skyriaus vedėjos pavaduotojas sportui V. Kočan, Lietuvių švietimo draugijos ,,Rytas“ pirmininkas A. Masaitis, Cingų labdaros fondo pirmininkas J. Endriukaitis, Turgelių seniūnijos seniūnas V. Jurgelevič, gimnazijos rėmėjai iš Kauno G. Žukauskas ir A. Petrukevičius, mokyklos steigėjas A. Eigirdas, Dieveniškių  verslo ir technologijų mokyklos direktorė I. Šedienė, Šalčininkų Lietuvos tūkstantmečio gimnazijos direktorius V. Žilius, Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos direktorė R. Aukščionienė, Butrimonių pagrindinės mokyklos direktorė V. Žutautienė, Vilniaus ,,Šaltinio“ pagrindinės mokyklos direktorė O. Jurgilienė, Turgelių Povilo Ksavero Bžostovskio gimnazijos mokytojos D. Jelmakaitė ir A. Lozovska, Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos  XIII ir XIV laidų buvę mokiniai.

Svečiai pasveikino, pasidžiaugė gražia gimnazija, puikiais pasiekimais, palinkėjo geriausios kloties ir įteikė atminimo dovanas.

Buvo įteikti ŠMM apdovanojimai mokytojoms už ilgametį nuoširdų pedagoginį darbą: A. Paliuškevičienei, R. Midverienei, L. Unuček ir priešmokyklinio ugdymo pedagogei S. Gušča.

Didelio visų dėmesio sulaukė meninė programa, kurią parengė R. Midverienė, I. Gimžūnienė ir L. Zinkevičienė. Programoje dalyvavo gausus būrys mokinių ir mokytojų.Vedantysis sekė pasaką apie Aistuvos šalį, kurioje augo didelis sodas. Tame sode apsigyveno povelė su povučiais… Sekamą pasaką iliustravo ekrane rodomos užfiksuotos akimirkos iš ,,Aistuvos“ gimnazijos gyvenimo. Pasakojimo intarpuose mokiniai ir mokytojos šoko ir dainavo. Karštų aplodismentų susilaukė šokis ,,Obelėlė“. Visiems patiko  ikimokyklinukų ir priešmokyklinukų  atliekama daina ,,Kiek darbų“. Sužavėjo ir akordeonu grojusi Marta Tyškevič, 1 – 4 klasių mokinių atliekama daina ,,Pasaka“, vyresnių klasių mokinių dainuojama daina ,,Pasakų šalis“. Smagiai nuteikė šokiai ,,Folk-siuita“, ,,Granskveras“. Programą užbaigė bendra daina ,,Mūsų dienos kaip šventė“.

Šventės pabaigoje į salę buvo įvežtas didelis šventinis tortas.

Svečiai buvo pakviesti apžiūrėti mokyklą, pasivaišinti prie bendro vaišių stalo.

Visi su pakilia, džiugia nuotaika ilgai šurmuliavo mokykloje, dalijosi įspūdžiais, kurie neišdildomi liks kiekvieno atminty.

Kad 25- mečio jubiliejaus šventė būtų įspūdinga ir įsimintina, daug išmonės ir darbo įdėjo mokytojai: R. Midverienė, L. Zinkevičienė, I. Gimžūnienė, D. Bartasevičienė, D. Bralkovskaja,  A. Lingė.

Nuoširdžiai dėkojame rėmėjams: VŠĮ ,,Kretingos maistas“, Cingų fondui, garso režisieriui G. Stakučiui, Vilniaus ,,Žemynos“ progimnazijos muzikos mokytojai U. Paliukaitytei, teatro ir kino aktoriui V. Martinaičiui, aktoriui R. Giedraičiui.

 

Turgelių ,,Aistuvos“ gimnazijos

lietuvių kalbos mokytoja metodininkė Marijona Gervelienė

 

str salc str2 Str Str (8) Str (7) Str (6) Str (5) str (3)bendra n