Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos inauguracijos šventė

„Branginkite lietuvišką žodį, mylėkite Tėvynę, saugokite laisvę“ – žodžiai, ištarti Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos inauguracijos šventėje, kuri vyko Vasario 16-osios išvakarėse, š.m. vasario 13 dieną.

Gimnazijos inauguracijos šventėje dalyvavo garbingi svečiai: profesorius V. Landsbergis, seimo narė V. Filipovičienė, seimo narės V. Filipovičienės padėjėja K.Bortko, seimo nario A. Patacko padėjėja N. Balčiūnienė, Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus vedėjas J. Vasiliauskas, Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus specialistai: J. Kutkaitytė, V. Vansavičius, Švietimo ir mokslo ministerijos švietimo kokybės ir regioninės politikos departamento vyriausioji specialistė R.Zungailienė, tarptautinio moterų klubo „Zonta“ atstovės: L. Socevičienė, R.Narbutienė, A. Zygaitė – Nekrošienė, Kauno miesto savivaldybės tarybos narys G. Žukauskas, A.Petrukevičius, R. Visockas, Rytų Lietuvos mokytojų sąjungos pirmininkė D. Sabienė, Šalčininkų rajono savivaldybės mero pavaduotojas A. Andruškevič, Šalčininkų rajono savivaldybės švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė R. Kazarevskaja, „Vilnijos“ draugijos pirmininkas habil.dr. K.Garšva, Švietimo draugijos „Rytas“ pirmininkas A.Masaitis, Cingų fondo pirmininkas J. Endriukaitis, Turgelių seniūnas V. Jurgelevič, Turgelių parapijos kunigas J.Mackievič, Juodšilių „Šilo“ gimnazijos direktorė R. Agintienė, Dieveniškių verslo ir technologijų mokyklos direktorė I. Šedienė, J.Mackevič, Buivydiškių pagrindinės mokyklos direktorė V. Aponaitė, Butrimonių pagrindinės mokyklos direktorė V. Žutautienė,  Čiužiakampio pagrindinės mokyklos direktorė J. Bazarienė, Turgelių P.K. Bžostovskio gimnazijos mokytoja J.Tarasevičienė, Lietuvos istorijos laikraščio „Voruta“ vyr. redaktorius J. Vercinkevičius, laikraščio „Mūsų kraštas“ redaktorė D. Jankelaitienė, buvę mokiniai: A.Seržantas, P.Valentinovič, V.Polozkovas, E.Levkovskaja, A.Baranovskaja, V.Vaičiulytė, G.Gušča, V.Sėja, buvusi mokytoja Bronislava Daunorienė.

IMG_2815

Sveikinimo žodžiai, gražūs palinkėjimai sušildė visų širdis.

Iš tiesų turime kuo pasidžiaugti. Nueitas ilgas ir sudėtingas kelias.

1992 mokyklą įsteigė vyriausybės atstovas Šalčininkų rajone Arūnas Eigirdas. Tėvų prašymu į mokyklą buvo priimti 8 mokiniai.

1996 metais mokykla reorganizuota į pagrindinę. Mokinių skaičius kasmet augo.

2002 metais mokykla reorganizuota į vidurinę mokyklą.

2006 metais rugsėjo 1 d. vyko iškilmingas naujojo mokyklos priestato atidarymas . .

2014 m. lapkritį akredituota mokyklos vykdoma vidurinio ugdymo programa.

Tai reikšmingas įvykis. Visos mokyklos bendruomenės darbo įvertinimas.

Kiekvienas iš mūsų turime patį svarbiausią dalyką – tikėjimą, kad esame pajėgūs pasiekti užsibrėžtų tikslų.

Šiandien gimnazijoje mokosi 185 mokiniai.

Džiaugiamės šių mokslo metų mokinių laimėjimais ir pasiekimais: D. Voitechovskis (9 kl.) rajoninėje chemijos olimpiadoje užėmė II vietą, J.Seržantaitė (10 kl.) rajoninėje lietuvių k. olimpiadoje užėmė II vietą, Z.Doman (9 kl.) rajoninėje fizikos olimpiadoje užėmė II vietą, R.Kovger (9kl.) užėmė II vietą skaitovų konkurse Juodšilių „Šilo“gimnazijoje.

Gimnazijos inauguracijos šventė ypatinga, jos nekantriai laukė visi.

4 klasės mokinės E.Gimžūnaitės tėtis R.Gimžūnas gimnazijos inauguracijos šventės proga padovanojo paties  išraižytą iš medžio naująjį gimnazijos herbą.

1 klasės mokinės E.Korobkovos mama N.Korobkova padovanojo pačios sukurtą kompoziciją iš sausų augalų.

6 klasės mokinės L.Aleksaitės močiutė T. Poluchova pasiuvo mažiesiems šokėjams sijonus, liemenes ir kaklaskares.

Dekoracijomis šventei rūpinosi mokytojai: D.Bartasevičienė, J. Striukienė, A.Paliuškevičienė, O.Dikšė, A.Jančioraitė, V.Novickienė, G.Marinovskaja, G.Silko, A.Lingė, bibliotekininkė D.Bralkovskaja.

Meninę programą ruošė mokytojai: I.Gimžūnienė, J.Lazdauskienė, R.Midverienė, D.Juškevičienė, I. Jančioraitė – Tichomirova.

Renginio vedantieji: I.Gimžūnienė, J.Lazdauskienė,  J. Žikulinas, D.Žemaitis.

Mokytoja  D.Juškevičienė ir 4-12 klasių choras atliko dainas: „Iš dainos akių išriedėjau“, „Laisvė“, „Lopšinė gimtinei ir motinai“, „Mano kraštas“.

Priešmokyklinės grupės ugdytinis D.Čuiko  ir ikimokyklinės grupės auklėtiniai atliko dainą  „Paukštis Makabu “ .

Mokiniai šoko „Subatėlę“, „Laisvę“, „Pas močiutę augau“- vadovė R.Midverienė.

„Karių šokį“ paruošė 9-11kl. mokiniai: R.Pliaskovskij, M.Paliuškevičius, D.Špakovskij, D.Prokopovič, D.Votechovskij, M.Andrijevskij.

Meninės programos metu visi sugiedojo naująjį Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos himną.

„Aistuvos“ gimnazijos vėliavą iškilmingai įnešė ir iškėlė pažangiausi  5-12 klasių mokiniai: A.Bralkovskaja, M.Terek, L.Aleksaitė, L.Markevič, K.Animuckaja, K.Prokopovič,  D.Prokopovič, G.Levkovskaja, Z.Doman, D.Voitechovskij, E.Markevič, K.Markevič, D.Tankevič, J.Seržantaitė, H.Turlo, G.Sivinskaja.

Visa „Aistuvos“ gimnazijos bendruomenė iškilmingai prisiekė gerbti gimnazijos vėliavą, herbą ir uniformą, tikslingai panaudoti suteiktas žinias, sąžiningai vykdyti patikėtas pareigas ir užduotis būti dori ir garbingi gimnazijos nariai.

Turgelių parapijos kunigas J.Mackievič   palaimino  susirinkusius.

Šventė užbaigta tradicine tapusia daina „Mūsų dienos kaip šventė“ ir bendra nuotrauka.

Visiems gimnazijos bendruomenės  nariams linkiu ilgų ir prasmingų veiklos metų, puikių pasiekimų.

„Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi!”

( V. Kudirka )

Turgelių „Aistuvos“ gimnazijos

direktorė Aušra Voverienė