INTEGRUOTA PILIETINIO PATRIOTINIO UGDYMO VEIKLA „Kario diena“

Kiekviena valstybė gali susidurti su įvairiais iššūkiais, keliančiais pavojų ir grėsmę jos tolesniam veikimui ir piliečių sveikatai, saugumui ir gyvybei. Kadangi iššūkiai yra labai skirtingi, jiems atremti reikia nevienodų priemonių. Taikos metu (kol nėra paskelbta karo padėtis), atsižvelgdama į susidariusią padėtį, Lietuva gali imtis trijų atsako būdų: skelbti ekstremalią situaciją, įvesti nepaprastąją padėtį ar paskelbti mobilizaciją. 2022 m. gegužės 5 dieną vyko „Kario diena“ gimnazijoje – tai galimybė moksleiviams trumpai susipažinti su Lietuvos kariuomene bei Šaulių sąjunga. Tai taip pat patriotinio, pilietinio ir tautinio ugdymo dalis.