Standartizuoti testai 2017

Mūsų gimnazijoje balandžio 19 – gegužės 5 dienomis 2, 4, 6 ir 8 klasių mokiniai  dalyvaus Nacionaliniame mokinių pasiekimų patikrinimo veiksmo tyrime  (rašys diagnostinius ir standartizuotus testus). Šio patikrinimo  tikslas – sudaryti sąlygas mokykloms ir mokytojams savarankiškai ir objektyviai įsivertinti savo mokinių mokymosi pasiekimus, rinkti grįžtamojo ryšio informaciją, reikalingą ugdymo kokybei ir vadybai gerinti.

Gimnazija mokiniams teiks Nacionalinio egzaminų centro paruoštus 2017 metų standartizuotus testus. Mokinių parašyti testai bus vertinami pagal pateiktas egzaminų centro vertinimo instrukcijas.

4, 6 ir 8 klasių mokiniai  rašys ir mokinio klausimyną. Gauti klausimyno testo rezultatai padės tiksliau įvertinti mokyklos aplinką, kuri turi/neturi įtakos besimokančių mokinių mokymosi pasiekimams bei mokinio saviraiškai. Gauti duomenys taps priemone mokinių tėvams, mokytojams ir mūsų gimnazijai užtikrinti lygias galimybes įgyti kokybišką, jų poreikius ir galimybes atitinkantį ugdymą.

Standartizuotų testų rašymo grafikas:

Nurodyto dalyko/
ugdymo srities
NMPP testas
Testo
pildymo
trukmė
Testų rašymo
data
Testavimo
pradžia (val.)
2 KLASĖ
RAŠYMAS, 1 dalis apie 45 min.* Balandžio 25 d. 9 val.
SKAITYMAS apie 45 min.* Balandžio 27 d. 9 val.
RAŠYMAS, 2 dalis apie 45 min.* Gegužės 2 d. 9 val.
MATEMATIKA apie 45 min.* Gegužės 4 d. 9 val.
4 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 25 d. 9 val.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 27 d. 9 val.
PASAULIO PAŽINIMAS 45 min. Gegužės 2 d. 9 val.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 9 val.
6 KLASĖ
RAŠYMAS 45 min. Balandžio 26 d. 9 val.
SKAITYMAS 45 min. Balandžio 28 d. 9 val.
MATEMATIKA 45 min. Gegužės 4 d. 9 val.
8 KLASĖ 
RAŠYMAS 60 min. Balandžio 19 d. 9 val.
SKAITYMAS 60 min. Balandžio 21 d. 9 val.
MATEMATIKA 60 min. Balandžio 24 d. 9 val.
SOCIALINIAI MOKSLAI 60 min. Gegužės 3 d. 9 val.
GAMTOS MOKSLAI 60 min. Gegužės 5 d. 9 val.