TURGELIŲ „AISTUVOS“ GIMNAZIJOS SKELBIMAS APIE VIEŠĄJĮ AUKCIONĄ

Turgelių „Aistuvos“ gimnazija (kodas 191413020) skelbia nereikalingo, netinkamo naudoti ilgalaikio turto aukcioną. Aukcionas vyks 2018-06-29 d. 12.00 val. Mokyklos g.1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r. sav.,  Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje.

Neįvykus pirmam aukcionui, kitas numatomas 2018-07-09 d. 12.00 val. tuo pačiu adresu. Dalyvių registracija aukciono dieną nuo 9.00 val. iki  11.00 val. Parduodamą turtą galima apžiūrėti birželio 26-28 d., neįvykus pirmajam aukcionui, liepos 3-5 d. nuo 10.00 val. iki 13.00 val. Mokyklos g.1, Jezavitiškių k., Šalčininkų r. sav.,  Turgelių „Aistuvos“ gimnazijoje.

Aukciono rengėjas, atsakingas asmuo, teikiantis informaciją aukciono klausimais: direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams Kristina Jerenkevič, telefonai: 867954573, 838041308, el. paštas: administracija@turgeliai.lm.lt

Už nupirktą turtą atsiskaitoma banko pavedimu į Luminor Bank AB  sąskaitą LT874010044400130470. Nupirktas turtas išsivežamas savo lėšomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas  po aukciono pabaigos. Aukciono rengėjas už įsigyto turto kokybę neatsako ir jokių pretenzijų nepriima. Fiziniai asmenys privalo turėti asmens dokumentą. Juridinių asmenų atstovai privalo turėti įgaliojimą ir asmens dokumentą. Iš aukciono dalyvių mokestis neimamas.

Visa informacija apie aukcioną pateikta tinklapyje www.aistuva.lt, pirkimų skiltyje: www.aistuva.lt/veiklos-planavimas/viesieji-pirkimai

Direktorė   Aušra Voverienė